Paretus Business Transformation - Referenties

Strategie implementatie gebeurt op de werkvloer !

Verandering duurzaam realiseren in een operationele omgeving vraagt een manager die graag met mensen werkt en zelf de handen uit de mouwen steekt. Operationele teams kunnen ontmoedigd zijn door de aanhoudende eis van betere resultaten met minder middelen op korte tijd. Teveel verloop, absenteïsme en ongerustheid over de toekomst kunnen het plezier in werk verknallen. In deze context verandering duurzaam realiseren spreekt de manager vooral aan op zijn talent om goed met mensen om te kunnen gaan, om een haalbaar plan te maken voor de toekomst, om een gelijkwaardig deel van de problemen zelf op te lossen en om positief te berichten over realisaties en mijlpalen. Goed luisteren, talenten van medewerkers aanspreken, ondersteunen, complimenten en schouderklopjes geven en een moeilijk gesprek met zorg voeren is even essentieel als cijfers analyseren, processen optimaliseren, concurrentie analyses maken etc.

De duurzame verandermanager is een manager met een groot talent voor mensen.